ติดต่อหน่วย


ที่ตั้งหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  โทร: 02-256-4092-7 ต่อ 291


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

[กลับไป]