โปรแกรมสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป jCMS


jcms_banner.jpg

ทางหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป jCMS ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานในองค์กรได้นำไปสร้างเว็บไซต์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร หรือข้อมูลหน่วยงานของตัวเองได้

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม วิธีติดตั้ง และคู่มือการใช้งานได้ ที่ไฟล์แนบด้ายล่าง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรม ติดต่อ 291 ในวันและเวลาทำการ 

ไฟล์แนบบทความ
 โปรแกรม jCMS ver 1.1.8 [14823 kb]
 คู่มือการใช้งาน jCMS [2029 kb]
[กลับไป]